Sprzedaż oleju opałowego – informacje w pigułce

sprzedaż oleju opałowego

Obrót towarami wrażliwymi jest uregulowany prawnie. Do grupy towarów wrażliwych zaliczają się m.in. paliwa, w tym olej opałowy. Podmioty, które zdecydują się na sprzedaż oleju grzewczego, muszą uprzednio zarejestrować się w odpowiednim urzędzie. Poniżej opisujemy, jakie formalności należy dopełnić, aby móc legalnie handlować olejem opałowym.

Sprzedaż oleju opałowego – niezbędne formalności

Obrót olejem opałowym – zarówno w przypadku sprzedawców, jak i konsumentów – wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym. Sprzedawców określa się mianem “pośredniczących podmiotów olejowych”. Podmioty chcące sprzedawać olej opałowy muszą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU). Aby to zrobić, stosowny formularz można wypełnić i wysłać elektronicznie (za pośrednictwem platformy PUESC) albo pocztą tradycyjną, opcjonalnie możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym. 

Czy sprzedaż oleju opałowego wymaga koncesji?

Aby legalnie obracać olejem opałowym, konieczne jest uzyskanie koncesji OPC, czyli koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Koncesja jest niezbędna niezależnie od formy prowadzonej działalności – obowiązek ten dotyczy zarówno stacji paliw, jak i podmiotów zajmujących się obwoźnym handlem. Instytucją, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i udzielaniem koncesji, jest Urząd Regulacji Energetyki. Podmioty chcące wykonywać działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi powinny zgłosić się do jednej z siedzib URE, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

Jak zostać dystrybutorem oleju opałowego?

Kolejnym krokiem po uzyskaniu koncesji na obrót oleju grzewczego jest znalezienie odpowiedniego produktu, spełniającego normy związane z wymaganiami ochrony środowiska i parametrami eksploatacyjnymi. Ważną cechą oleju opałowego jest jego rozpoznawalność – dystrybucja oleju znanej marki znacznie ułatwia dotarcie do potencjalnego grona odbiorców. 

Przykładem takiego produktu jest olej grzewczy Ekoterm, doskonale znany posiadaczom kotłów olejowych. Ze względu na jego popularność i wysoką jakość, coraz więcej podmiotów decyduje się na sprzedaż wspomnianego oleju.

Dlaczego warto zostać dystrybutorem oleju opałowego Ekoterm?

Dołączenie do grona Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm wiąże się z licznymi korzyściami. Podmioty zajmujące się dystrybucją oleju opałowego Ekoterm są obecne na liście ADE, którą każdego dnia odwiedzają klienci zainteresowani zakupem surowca grzewczego. Ponadto autoryzowani dystrybutorzy mogą używać logo Ekoterm w komunikacji marketingowej, co zwiększa zaufanie klientów do ich działalności.
Dystrybutorzy oleju opałowego Ekoterm mogą liczyć na dogodne i elastyczne warunki współpracy, obejmujące m.in. odroczone terminy płatności i ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oferowanym w ramach współpracy odbiór produktu i formalności związane z obrotem są maksymalnie uproszczone. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Ekoterm.pl.